FitnessLiv

Danmark's Førende Hjemmeside
for et Sundt Liv


Hvad er sundhed?

Af: FitnessLiv | Opdateret: 2015-12-13 12:15:23

Definitionen af "sundhed", er ifølge Verdens sundhedsorganisationens (WHO) følgende:

"Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke blot fravær af sygdom, smerter eller andre skavanker."

Definitionen er ikke blevet ændret siden 1948.

WHO siger, at sundhed er:

"En ressource i hverdagen, ikke målsætningen i livet. Sundhed er et positivt begreb, der understreger sociale og personlige ressourcer, såvel som fysisk kapacitet."

 	Sunde kvinde der smilerDe fleste mennesker accepterer, at sundheden kan opdeles i to brede aspekter. Den fysiske og psykiske sundhed.

Fysisk sundhed:

Fysisk sundhed betyder, at man har en sund krop. Kroppen er sund, når man dyrker regelmæssig motion, spiser den rigtige kost, og får den tilstrækkelige mængde søvn.

Et andet udtryk for den fysiske sundhed, er fysisk velvære. Fysisk velvære, er defineret som noget en person kan opnå, ved at udvikle alle sundhedsrelaterede komponenter i deres livsstil. Fitness afspejler en persons cardiorespiratorisk udholdenhed, muskelstyrke, fleksibilitet og kropssammensætning. Andre faktorer til fysisk velvære, er sund kost, vægtkontrol, afholde sig fra stof- og alkoholmisbrug, ansvarlig seksuel adfærd, god hygiejne, og tilstrækkelig med søvn.

Mental sundhed:

Mental sundhed, refererer til personers kognitive og følelsesmæssige trivsel. En person der har et godt mentalt helbred, har ikke nogen psykiske lidelser. Ifølge WHO er mental sundhed "en tilstand af velvære, hvor den enkelte person udnytter sine egne evner, kan håndtere livets problemer og belastninger, arbejde produktivt og målrettet, og er i stand til at bidrage til samfundet ".

Ligegyldigt hvor mange definitioner folk forsøger at komme på med hensyn til mental sundhed, er dens bedømmelse stadig subjektivt.

Det har altid været nemmere, at uddybe og forklare en psykisk sygdom, end at definere hvad mental sundhed er. De fleste er enige om, at mental sundhed betyder at man ikke lider af nogen former for psykiske lidelser. For mange er denne definition dog ikke tilstrækkelig. Hvis man udvælger 100 personer, der ikke har nogen form for psykiske lidelser, vil nogle af disse personer, altid være mental stærkere og sundere end de andre. De fleste mennesker er også enige om, at mental sundhed omfatter evnen til at nyde livet, evnen til at overkomme modgang, evnen til at opnå balance i livet, evnen til at være fleksibel og tilpasse sig, evnen til at føle sig tryg i eget selskab, og også i selskab med andre, være social afbalanceret, og yde og få det bedste ud af alle situationer. 

 
 

WHO understreger, at der er en lang række ydre faktorer, der også har indflydelse på vores helbred.

 • Hvor og hvordan vi bor
 • Miljøet omkring os
 • Vores gener
 • Vores indkomst
 • Vores uddannelsesniveau
 • Vores forhold til venner og familie

WHO mener, at de vigtigste faktorer for sundhed er:

 • Vores økonomi og samfund ("Det sociale og økonomiske miljø")
 • Hvor vi bor, hvad der er fysisk omkring os ("Det fysiske miljø")
 • Hvad vi er og hvad vi laver ("Personens individuelle karakteristika og adfærd")

De fleste af de faktorer, der har indflydelse på vores gode eller dårlige helbred, er vi altså ikke selv herre over. Ifølge WHO er disse ydre faktorer blandt andet:

 • Økonomisk status - Jo højere økonomisk status, jo mere sandsynligt er det, at man har et godt helbred. Den økonomiske status påvirker alle medlemmer af familien, inklusiv nyfødte babyer. Undersøgelser viser, at kvinder med lavere økonomisk status, er mindre tilbøjelige til at amme deres nyfødte babyer. Det er klart en faktor, der vil have en vis indflydelse på sundheden hos barnet. Andre undersøgelser, har vist en klar sammenhæng mellem lav økonomisk status, og risikoen for at få et hjerteanfald eller slagtilfælde. (1) (2) (3)
 • Uddannelse - Personer med et lavere uddannelsesniveau, har generelt  en højere risiko, for at få et dårligt helbred. Deres stressniveauer er ofte højere, sammenlignet med personer med højere akademiske kvalifikationer. En person med et højt uddannelsesniveau, vil sandsynligvis også have et højere selvværd. (4) (5)
 • Fysisk miljø – Er luften du indånder ren, er dit arbejdsmiljø sundt, er dit hus komfortabelt og indeklimaet godt, vil du helt automatisk have et bedre helbred, end dem der har et beskidt og usundt arbejde, eller indånder forurenet luft fra f.eks biler hver dag. En undersøgelse foretaget af forskere på Zuyd University i Holland, viste at blot en times indånding af udstødningsgas, udløser en stress respons i hjernen. (6)
 • Jobsituationen – Statestikkerne viser, at hvis du er i arbejde, er chancerne for et godt helbred højere, end hos de arbejdsløse. Undersøgelser viser også, at hvis man har et dårligt betalt og krævende fysisk arbejde, har det værre indflydelse på helbreddet, end hos de personer der ikke har et arbejde. (7)
 • Støtte fra folk omkring dig – Hvis du har opbakning fra venner og famile, er dine chancer højere for et godt helbred, end hos de personer der ikke har et godt netværk.
 • Den genetisk arv – Hvor længe vi lever, vores generelle helbred, og tilbøjelighed til visse sygdomme, bestemmes delvist gennem vores genetiske sammensætning.
 • Hvordan vi lever vores liv - Hvad vi spiser, vores fysiske aktivitetsniveau, rygning, indtagelse af alkohol eller stoffer, Hvordan vi håndterer stress, spiller alle en vigtig rolle for vores fysiske og psykiske helbred.
Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest
 


Protein effekt banner
Hvorfor få man bumser og akne
Alkohol og vægttab